FAQs

 Spre atenţia cititorilor!
Înainte de a adresa o întrebare, rugăm respectuos să verificați dacă răspunsul nu se regăseşte deja pe această pagină. Nu vom răspunde individual fiecărei solicitări, orice răspuns la întrebările Dvs. se va regăsi pe pagina noastră.

Q1. CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE STUDIU?
Pentru încheierea contractului aveţi nevoie de:
1. o cerere de înscriere la cursurile de studiu (urmează a fi completată pe loc;
2. buletinul de identitate în original sau copia acestuia.

  Q2. CARE ESTE TAXA PENTRU UN CURS DE STUDIERE A UNEI LIMBI STRĂINE?
Taxele diferă în funcție de:

  • nivelul de cunoaștere a limbii (copii sau adulți);
  • tipul grupei ( grupa mică (2-5 pers.), grupă obișnuită (6-12 pers.) sau lecții individuale (profesor – student);
  • tipul cursului de studiu (curs intensiv (4 luni – 3 ședințe/săptămână, curs obișnuit (8 luni – 2 ședințe/săptămână), curs individual sau curs de vară;
  • numărul de ore predate, incluse în cursul de studiu;
  • situația familială (2 sau mai multe persoane din aceeași familie, înscrise la cursurile de studiere a limbilor străine în cadrul Școlilor Linguata);
  • promoțiile curente.

Pentru achitarea taxelor de studii sunt acceptate toate instrumentele de plată valide pe teritoriul Republicii Moldova.

Q3. CUM SE EFECTUEAZĂ ACHITAREA?
 Taxele stabilite pentru cursurile de studiere a limbilor străine în cadrul rețelei de Școli de Limbi Străine Linguata se achită:

  • în lei (MDL), conform ratei oficiale de schimb a BNM, stabilită pentru ziua curentă (când se efectuează achitarea);
  • integral sau în rate, în conformitate cu Regulamentul intern.

Q4. ÎN CE CONDIŢII SE RESTITUIE TAXA DE STUDII?
Taxa de studii se restituie la solicitarea clientului în urmatoarele situații și cuantumuri:

– integral (100%) înainte de începerea cursului de studiu, în baza unei cereri de restituire a sumei achitate, a cecului şi a buletinului de identitate;

– 80 % în primele două săptămîni după începerea cursului;

– nu se rambursează în cazul absentării nemotivate şi, respectiv, abandonării cursului de studiu fără preântâmpinare;

Notă: Solicitarea de restituire a sumei achitate se face doar în formă scrisă, cu respectarea condițiilor menționate mai sus.

Q5. CARE ESTE PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE LIMBI STRĂINE?

Înscrierea la cursurile de limbi străine se face în orice perioadă a anului la secretariatele şcolilor Linguata, de luni până vineri. Pentru anumite detalii, vă rugăm să contactați filiala la care ați dori să aplicați pentru curs.

Înscrierea prealabilă pentru următorul an şcolar are loc în perioada 1 mai – 1 august, cu acordarea unei reduceri de 15% (pentru solicitanții din Chişinău) şi 25% (pentru solicitanții din orașele Bălţi, Cahul, Ialoveni , Criuleni şi Orhei).

Înscrierea la cursurile de vară începe în data de 1 mai.

Q6. CE REDUCERI SE OFERĂ?

Solicitanții dispun de următoarele reduceri:

– 15% din taxa de studii pentru solicitanții din Chişinău şi 25% din taxa de studii pentru solicitanții din orașele Bălţi, Cahul, Ialoveni , Criuleni şi Orhei, la înscrierea prealabilă, care are loc în perioada 1 mai– 1 august și la achitarea a cel puțin 25% din taxa de studii ;

– 10% din taxa de studii pentru două sau mai multe persoane din familie;

– 10% din taxa de studii pentru persoanele care studiază două limbi străine concomitent;

– 5% din taxa de studii la recomandarea cursurilor de studii unui prieten sau unei cunoștințe.

Studenții care solicită studierea unei limbi în particular, nu beneficiază de reduceri.

Q 7. SE ELIBEREAZĂ VREUN CERTIFICAT  LA FINAL DE CURS ?

La absolvire, toți cursanții primesc un Certificat de absolvire a cursului de studii, care atestă nivelul de competență lingvistică, în conformitate cu standardele europene din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine.

Notă: Certificatul de absolvire a cursului de studii este eliberat doar în cazul în care cursantul a acumulat minim 60% din punctajul total al testului final (probă scrisă).