Individuale

Cursuri individuale pentru copii și adulți la limbile engleză, franceză, germană și italiană.
Costul unei ore academice constituie 10 EURO.
Pentru orice alte detalii, accesați pagina Școlile Linguata și contactați-ne la numerele indicate pe pagină.