Linguata oferă cursuri intensive de pregătire pentru BAC.
Cursul cuprinde 80 de ore astronomice cu o durată de 2-3 luni.

A. Cum să obții nota ”10” din oficiu la proba de limbă engleză a examenului de bacalaureat.

Certificatele FCE și CAE – recunoscute în cadrul examenului de bacalaureat (datează din 17 august 2015).
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova recunoaște începînd cu anul 2015, certificatele FCE (B2) și CAE (C1), deținătorii acestor certificate fiind eliberați de la proba de limbă engleză
 a examenului de bacalaureat.
Atît Cambridge English – First (FCE) cât și Cambridge English – Advanced (CAE) sunt examene de certificare a cunoştinţelor lingvistice, iar certificatele, emise de Cambridge English Language Assessment, sunt valabile pe viață.

B. În ce constau examenele FCE și CAE 

Linguata este centru autorizat de pregătire pentru examenele Cambridge.
Examenele Cambridge English sunt organizate conform unui calendar stabilit în prealabil și elaborat de Centrul Cambridge English Language Assessment și pot fi susținute de două ori pe an, în cadrul sesiunilor de iarnă şi primăvară.
Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova examinează cererile candidaților de eliberare de la proba de limbă străină înainte de desfăşurarea examenelor de bacalaureat. Respectiv, elevul trebuie să deţină certificatul Cambridge până la data de 10 aprilie, în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Menţionăm că că certificatele FCE și CAE, pe lângă faptul că oferă posibilitatea de a obţine “10” din oficiu fără susținerea probei de limbă străină la examenul de bacalaureat, vă permit să candidați la universitățile anglofone din diferite țări sau chiar la o universitate franceză care susține cursurile în limba engleză fără a mai demonstra nivelul de cunoaștere a limbii engleze.
FCE și CAE, sunt valabile pe viață contrar altor teste propuse și recunoscute de către Ministerul Educației din Republica Moldova, de asemenea, aceste diplome vă permit să justificați nivelul Dvs. de cunoaștere a limbii engleze pentru angajarea în cadrul diferitor organizații internaționale. Trebuie să remarcăm faptul că examenele Cambridge English sunt recunoscute de peste 20 000 de instituții din întreaga lume.

Detalii despre aceste examene, găsiți pe pagina Academica, rubrica Examene Cambridge!