CAMBRIDGE

Din primavara 2017, studenții înscriși la Linguata, atât cei mici,cât și cei adulți, pot urma un curs de pregătire Cambridge la diferite etape, în dependență de  nivel și vârstă. E lăudabil faptul, ca deja, Linguata e recunoscută ca CENTRUL DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI CAMBRIDGE și candidații pot susține examenul chiar la sediul unde sunt înregistrați.

 

C. Descrierea examenelor Cambridge

http://www.cambridgeenglish.org/exams/for-schools/

Cambridge English: Young Learners (YLE)
Testarile YLE sunt special concepute pentru a evalua cunostintele copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 12 ani, intr-o maniera distractiva si motivanta in acelasi timp. Cele trei niveluri de dificultate sunt:

 • Cambridge English:Starters (YLE Starters)
 • Cambridge English:Movers (YLE Movers)
 • Cambridge English:Flyers (YLE Flyers)

In scala lingvistica europeană: Cadru Comun European de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei, examenele YLE sunt componente ale categoriei Basic User și corespondente următoarelor niveluri:

 • YLE Starters:nivel A1;
 • YLE Movers:nivel A1;
 • YLE Flyers: nivel A2

Testările YLE  reprezintă primii pași spre alte Examene Cambridge, concepute pentru adolescenți: Cambridge English: Key for Schools și Cambridge English: Preliminary for Schools.
La crearea testelor se atrage atentie deosebita  consecintelor folosirii testelor lingvistic de copiii cu virstele cuprinse intre 7 si 12 ani si  in acest scop urmatoarele domenii sunt analizate minutios:
*curiculumul conceput prin abordare moderna si pedagogia copiilor, inclusiv cele mai recente manuale si alte materiale didactice;
*dezvoltarea cognitiva a copiilor, precum si aptitudinile lingvistice specifice vârstei date în limba maternă;
*influenta posibila a testelor asupra copiilor, analizând cit de potrivite si cunoscute sunt diferite tipuri de însărcinări si intrebari;
*variatiile posibile intre diferite limbi si culturi:

La probele de citire si compunere se atrage atentie sporita ortografiei. Candidatii trebuie sa indeplineasca instructiunile atent, tinind cont de numarul de cuvinte indicat.Lucrarile scrise sunt transmise la Cambridge pentru verificare si rezultatele sunt primite peste aproximativ doua saptamini.Rezultatele sunt relatate astfel, încît să asigure încurajarea pozitivă a copiilor.
Toți candidații, care completeaza testele primesc un certificat, care scoate în evidență cunoștințele și aptitudinile, pe care le posedă copilul, și nu greșelile lui sau ceea ce nu știe.
In urma examinării YLE, fiecare candidat primește un certificat notat cu maxim 15 scuturi.

Testarea YLE presupune participarea candidaților la urmatoarele trei probe:
Listening(ascultare);
Reading & Writing(citire și compunere);
Speaking(proba orala).

Formatul examinărilor YLE:

 

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
YLE Starters 20 minute 20 minute 3-5 minute
YLE Movers 25 minute 30 minute 5-7 minute
YLE Flyers 25 minute 40 minute 7-9 minute

 Cambridge English: Starters(YLE Starters)
Testele au ca scop:
Folosirea limbii prin modele relevante şi semnificative;
Evaluarea exactă şi corectă a cunoştinţelor;
Prezentarea unei impresii pozitive despre testele internaţionale;
Încurajarea copiilor pentru a continua studierea limbii străine.

La nivelul “Starter” examenul-test durează 45 minute:20 minute revin la audiere, ce cuprinde 20 întrebări incluse în 4 însărcinări; 20 minute revin la citire şi scriere, ce cuprinde 25 întrebări incluse în 5 însărcinări;3-5 minute revin la exprimarea orală reprezentată prin 4 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile de:

 1. a înţelege propoziţii simple despre obiectele din jur, precum ar fi: This is a chair. I like my school. ;
 2. a răspunde la întrebări personale pe aşa teme ca vîrsta, familia, casa, etc.;
 3. a înţelege expresii simple de comunicare, cum ar fi How are you?, Thank you. şi a răspunde la ele;
 4. a înţelege instrucţiunile simple ale profesorului, folosite la lecţii Open your book, Listen to me.;
 5. a asculta şi a repeta după profesor cuvinte şi fraze potrivite nivelului său;

Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a recunoaşte literele alfabetului englez;
 2. a scrie literele alfabetului englez precum şi cuvinte simple şi numele său;
 3. a citi cuvinte scurte şi simple, denumiri de animale, jucării, haine;
 4. a scrie propoziţii simple despre sine şi familia sa;
 5. a înţelege instrucţiuni simple scrise care explică cum să îndeplinească un exerciţiu din manual;
 6. a recunoaşte şi copia cuvinte, fraze şi propoziţii simple din texte, cărţi sau de pe tablă.

 http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/

Cambridge English: Movers (YLE Movers)
La nivelul “Movers” examenul-test durează 62 minute: 20 minute revin la audiere reprezentată de 20 întrebări incluse în 4 însărcinări; 30 minute revin la citire şi scriere reprezentată de 35 întrebări incluse în 6 însărcinări; 3-5 minute revin la comunicarea orală reprezentată prin 6 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile copilului de:

 1. a fi de acord sau a nu fi de acord cu cineva, folosind fraze corespunzătoare: I think so, You are right. ;
 2. a da întrebări utilizînd expresii speciale How much is? What’s the matter about?, etc.;
 3. a înţelege cînd cineva vorbeşte despre familie sau prieteni în propoziţii simple;
 4. a da întrebări şi a răspunde la întrebări despre ce le place şi cum se simt;
 5. a înţelege instrucţiunile simple date de profesor, precum ar fi: You must do this. Take off your coats, ;
 6. a da întrebări despre activităţile şcolare, temele de acasă, temele din clasă, vacanţe;

Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a înţelege propoziţii simple, cînd le citesc atent de cîteva ori;
 2. a scrie propoziţii simple, folosind cuvintele date;
 3. a înţelege istorioare simple şi texte scurte, însoţite de imagini;
 4. a scrie ce le place să facă în timpul liber, folosind cuvintele date;
 5. a înţelege semne şi notiţe simple;
 6. a continua o istorioară sau un text în engleză sau a completa cuvintele omise.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)
La nivelul “Flyers” examenul-test durează 74 minute: 25 minute revin la audiere reprezentată de 25 întrebări incluse în 5 însărcinări; 40 minute revin la citire şi scriere reprezentată de 44 întrebări incluse în 7 însărcinări; 7-9 minute revin la comunicarea orală reprezentată prin 4 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile copilului de:

 1. a spune că nu înţeleg ceva sau nu pot face ceva şi a cere ajutor, folosind expresii relevante Could you say it again, please?
 2. a vorbi despre o problemă în termeni simpli;
 3. a aranja o întîlnire cu prieteniii pentru a se juca, a face ceva împreună;
 4. a face şi a răspunde la învitaţii, sugestii, scuze şi rugăminţi;
 5. a înţelege materialul auditiv şi video folosit la lecţii;
 6. a vorbi pe scurt despre activităţile efectuate de exemplu despre sărbătoarea preferată.

 Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a înţelege texte mai lungi pe teme cotidiene , chiar şi dacă nu cunosc toate cuvintele;
 2. a scrie un mesaj scurt pe o carte poştală sau un email;
 3. a scrie despre cum se simt şi a argumenta prin propoziţii simple;
 4. a scrie dialoguri scurte (pentru istorioare ilustrate);
 5. a alcătui o istorioară în engleză folosind idei, desene sau cuvinte propuse de către profesor.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/

Cambridge English: Key (KET) for Schools 

Cambridge English: Key (KET) testeaza capacitatea candidatului de a se exprima in situatii cotidiene uzuale si de a intelege informatii scurte si texte simple.
Examenul KEY este recomandat elevilor in jurul varstei de 13 ani, care detin un nivel elementar de cunoastere a limbii engleze si sunt capabili sa inteleaga ideile principale din texte simple, sa comunice in situatii familiare si sa poarte conversatii simple, pe teme uzuale.
In scala lingvistica europeana: Cadru Comun European de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei, examinarea Cambridge in limba engleza KEY corespunde nivelui A2 din categoria Basic User.
Continutul si abordarea probelor in examenul KEY for Schools fac referire la experienta si interesele elevilor din ciclul gimnazial
Examinarile Cambridge in limba engleza KET sau KEY for Schools presupun participarea candidaților la urmatoarele trei probe, bazate pe activități de tip:

 • Reading & Writing(citire si compunere);
 • Listening(ascultare);
 • Speaking(proba orală).

Formatul examinărilor KEY:

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
KEY 30 minute 70 minute 8-10 minute
KEY for Schools 30 minute 70 minute 8-10 minute

 În urma examinării Cambridge English: Key, fiecare candidat primește un certificat cu recunoaștere internațională, care atesta nivelul cunoștințelor acumulate. Acest certificat este recunoscut în întreaga lume , atât pentru studii cât și pentru afaceri. Universitățile și angajatorii recunosc KEY drept calificare esențială de cunoaștere a limbii engleze.
Examenele Cambridge se numără printre cele mai cunoscute examene de evaluare a cunoștintelor de limbă cu un larg spectru de calificări pentru toate competențele lingvistice și:

 • se bazează pe însărcinări și situații realiste, astfel încât pregătirea pentru examene contribuie la dezvoltarea competențelor lingvistice necesare în viața de zi cu zi.
 • Testează cu acuratețe și consistență toate cele patru aspecte ale limbii- scrisul, citirea, audierea și proba orală, precum și cunostințele referitoare la structura și modul de folosire a limbii.
 • Se străduie să exercite  un impact pozitiv asupra procesului de învățământ.
 • Promovează o atitudine corectă față de toți candidații, indiferent de naționalitate, etnie, gen.

Cambridge English: Key for schools este prevăzut pentru elevii care vor să demonstreze abilități de:                                                                                           

1. a înțelege și folosi fraze și expresii de bază în limba engleză;

 1. a se prezenta și a răspunde la întrebări generale privind detalii personale ;
 2. a interacționa cu vorbitorii de limbă engleză , care vorbesc clar și nu prea rapid;
 3. a scrie notițe simple, nu prea lungi.

Cambridge English: Key for schools este un test riguros și minuțios la nivelul A2, care cuprinde cele patru aspecte ale limbii- citire, scriere, audiere și proba orală. Cambridge English: Key for schools ajută candidaților să dezvolte competențele lingvistice necesare pentru a comunica  efectiv în limba engleză în diferite situații reale.

  Examenul consta din trei părți: Citire și Comunicare ( Reading & Writing): 70 minute – candidatii trebuie să înțeleagă texte simple scrise  din ziare, reviste, panouri, broșuri și  să producă în scris lucrări simple în engleză; Ascultare ( Listening ): 30minute – candidații trebuie să înțeleagă anunțuri și alte informații înregistrate, prezentate într-o limbă clară și nu prea rapidă; Proba Orala (Speaking ): 10minute –  candidatii trec proba orala in perechi. Se testeaza abilitatea de a interactiona atit cu examinatorul, cit si cu alt candidat, si de a-si expune opiniile proprii .

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Examinarea Cambridge English: Preliminary corespunde nivelului pre-intermediar și testează abilitățile lingvistice caracteristice vieții sociale și profesionale.
Examenul PET (Preliminary English Test) este recomandat candidaților cu vârsta de până la 18 ani, care dețin un nivel intermediar de cunoștințe în limba engleză și sunt capabili să le folosească.
In scala lingvistica europeana: Cadru Comun European de Referință pentru Limbi a Consiliului Europei, examinarea Cambridge în limba engleză PET corespunde nivelui B1 din categoria Independent User.
În urma examinării Cambridge English: Preliminary, candidații primesc un certificat cu recunoaștere internațională, care atestă nivelul cunoștințelor acumulate.Acest certificat este recunoscut în toată lumea ca dovada a nivelului intermediar al competentelor lingvistice la angajare în sectorul industrial, administrativ și de prestare a serviciilor.Este de asemenea acceptat de un larg sir de instituții de învățământ.

Cambridge English: Preliminary for Schools este conceput pentru elevii/ studenții care vor sa demonstreze aptitudini de:
*citire a textelor și articolelor simple în limba engleză;
* scriere de scrisori și emailuri pe teme cotidiene;
* înțelegere a informației reale ;
*conștientizare a opiniilor și a stărilor de spirit în Engleza vorbită și scrisă.
Conținutul și abordarea probelor în examenul PET for Schools au fost create conform experientei și intereselor elevilor din ciclul gimnazial.

Examinările Cambridge în limba engleză PET și PET for Schools presupun participarea candidaților la urmatoarele trei probe:

 • Reading & Writing(citire si compunere)
 • Listening(ascultare);
 • Speaking(proba orala).

 Formatul examinarilor PET:

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
PET 35 minute 90 minute 10-12 minute
PET for Schools 35 minute 90 minute 10-12 minute

În urma examinării Cambridge English: Preliminary, candidații primesc un certificat cu recunoaștere internațională, care atesta nivelul cunoștințelor acumulate.

Examenele Cambridge :

 • se bazează pe însărcinări și situații realiste, astfel încit pregătirea pentru examene contribuie la dezvoltarea competentelor lingvistice necesare în viata de zi cu zi.
 • testează cu acuratețe și consistență toate cele patru aspecte ale limbii- scrisul, citirea, audierea și proba orala, precum si cunoștințele referitoare la structura și modul de folosire a limbii.
 • exercita un impact pozitiv asupra procesului de învățământ.
 • promovează o atitudine corecta fata de toți candidații, indiferent de naționalitate, etnie, gen.

Cambridge English Preliminary este un test riguros și minuțios la nivelul B1 , care consta din 3 părți: Citire si Comunicare ( Reading & Writing):  90 minute – candidații trebuie să înțeleagă ideile principale din ziare, reviste, panouri și  să folosească corect vocabularul și structurile lingvistice; Ascultare ( Listening ): 30- 35 minute – candidații trebuie să poată urmări și înțelege un șir de materiale auditive, inclusiv anunțuri și discuții pe teme cotidiene; Proba Orală (Speaking ): 10- 12 minute – candidații trec proba orală în perechi. Se testează abilitatea de a interacționa atât cu examinatorul, cit si cu alt candidat, si de a-si expune opiniile proprii .

Toți candidații  care iau testul, primesc Statement of Results –raport privind rezultatele la fiecare proba în parte.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/

Cambridge English: First (FCE) for Schools

Structura Examenului Cambridge English: First (FCE)

1. Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (75 minute): Trebuie să răspundeți la 52 de întrebări ce țin de diferite tipuri de texte, demonstrând capacitățile voastre de utilizare a gramaticii și a vocabularului limbii engleze.

2. Exprimarea scrisă (80 minute): Trebuie să realizați două sarcini și să scrieți o scrisoare, un raport, un comentariu sau eseu.

3. Înțelegerea orală (40 minute): Trebuie să răspundeți la 30 de întrebări ce țin de diferite tipuri de documente înregistrate.

4. Exprimarea orală (14minute)această probă o veți susține împreună cu un alt candidat și trebuie să demonstrați capacitățile voastre de comunicare.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

1. Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (90 minute): Trebuie să răspundeți la 56 de întrebări ce țin de diferite tipuri de texte, demonstrând capacitățile voastre de utilizare a gramaticii și vocabularului limbii engleze.

2. Exprimarea scrisă (90 minute): Trebuie să realizați două sarcini și să scrieți o scrisoare, un raport, un comentariu sau eseu.

3. Înțelegerea orală (40 minute): Trebuie să răspundeți la 30 de întrebări ce țin de diferite tipuri de documente înregistrate.

4. Exprimarea orală (17 minute): Această probă o veți susține împreună cu un alt candidat și trebuie să demonstrați capacitățile voastre de comunicare.

Vă amintim că examenele FCE și CAE, pe lângă faptul că vă scutesc de susținerea probei de limbă străină la bacalaureat, vă permit să candidați la universitățile anglofone din diferite țări sau chiar la o universitate franceză care susține cursurile în limba engleză fără a mai demonstra nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

FCE și CAE sunt valabile pe viață, contrar altor teste propuse și recunoscute de Ministerul Educației din Republica Moldova. De asemenea, aceste diplome vă permit să justificați nivelul vostru de cunoaștere a limbii engleze pentru angajarea în cadrul diferitelor organizații internaționale.

Examenele Cambridge English sunt recunoscute de peste 20.000 de instituții din întreaga lume.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

Cambridge English: Proficiency (CPE)
Obțineti un certificat de limba engleza nivel C2 (Proficiency – Advanced), cu valabilitate nelimitata. Este un certificat la nivel expert util mai ales celor din domeniul filologic sau în care este necesar nivelul expert.Probele examenului CPE includ:
Reading (1h30 min)
Writing (2h)/Use of English (1h30min)
Listening (45 min)
Speaking (14 min)
Examenul CPE se poate susține de 2 ori pe an, în iarnă și la sfârșitul lunii mai. Rezultatele sunt disponibile la 1 luna după susținerea examenului, iar certificatul se poate ridica de la sediu la 2 luni de la susținerea examenului.
Obțineți mai multe informații despre examenul și cursul pentru examenul CPE, accesînd pagina Școlile Linguata pentru datele de contact sau accesând linkul de mai jos:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/