CAMBRIDGE

Din primavara anului  2017, studenții înscriși la Linguata, atât cei mici, cât și cei adulți, pot urma un curs de pregătire Cambridge la diferite etape, în dependență de  nivel și vârstă. E lăudabil faptul, ca deja, Linguata e recunoscută ca CENTRUL DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI CAMBRIDGE și candidații pot susține examenul chiar la sediul unde sunt înregistrați.

 

Descrierea examenelor Cambridge
http://www.cambridgeenglish.org/exams/for-schools/

Cambridge English: Young Learners (YLE)
Testarile YLE sunt  concepute pentru a evalua cunostintele copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, într-o maniera distractivă şi motivantă în acelaşi timp. Cele trei niveluri de dificultate sunt:

 • Cambridge English:Starters (YLE Starters)
 • Cambridge English:Movers (YLE Movers)
 • Cambridge English:Flyers (YLE Flyers)

În scala lingvistica europeană: Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei, examenele YLE sunt componente ale categoriei Basic User și corespond următoarelor niveluri:

 • YLE Starters:nivel A1;
 • YLE Movers:nivel A1;
 • YLE Flyers: nivel A2

Testările YLE  reprezintă primii pași spre alte Examene Cambridge, destinate  adolescenților.
La crearea testelor se atrage atentie deosebită  consecinţelor folosirii testelor lingvisticede către copiii cu virstele cuprinse între 7 şi 12 ani, şi  în acest scop următoarele aspecte sunt examinate minuţios:
*curiculumul conceput prin abordare modernă şi pedagogia copiilor, inclusiv cele mai recente manuale şi  materiale didactice;
*dezvoltarea cognitivă a copiilor, precum sşi aptitudinile lingvistice specifice vârstei date în limba maternă;
*influenta  testelor asupra copiilor, examinând gradul de corespundere şi a diferitor tipuri de însărcinări şi întrebări;
*variaţiile posibile dintre diferite limbi şi culturi.

La probele de citire şi scriere se atrage atenţie sporită ortografiei. Candidaţii trebuie să îndeplinească instrucţiunile atent, ţinând cont de numărul de cuvinte indicat.Lucrările scrise sunt transmise la Centrul Cambridge pentru verificare, iar rezultatele sunt anunţate în  aproximativ două săptămâni.Rezultatele sunt relatate astfel, încât să asigure încurajarea copiilor.
Toți candidații, care susţin testul primesc un certificat, care evidentmenşionează cunoștințele și aptitudinile, pe care le posedă copilul, și nu greșelile acestuia sau ceea ce nu cunoaşte.
În urma examinării YLE, fiecare candidat primește un certificat notat cu maxim 15 scuturi.

Testarea YLE presupune participarea candidaților la urmatoarele trei probe:
Listening (ascultare);
Reading & Writing (citire și scriere);
Speaking (proba orală).

Formatul examenelor YLE:
 

Tip examinare Ascultare Citire & scriere Proba orală
YLE Starters 20 minute 20 minute 3-5 minute
YLE Movers 25 minute 30 minute 5-7 minute
YLE Flyers 25 minute 40 minute 7-9 minute

Cambridge English – Starters (YLE Starters)
Testele au drept scop:

 • utilizarea limbii prin modele relevante şi semnificative;
 • evaluarea exactă şi corectă a cunoştinţelor;
 • prezentarea unei impresii pozitive despre testele internaţionale;
 • încurajarea copiilor pentru a continua studierea limbii străine.

La nivelul „Starter” examenul-test durează 45 de minute: 20 de minute revin părţii “audiere”, ce cuprinde 20 de întrebări incluse în 4 însărcinări; 20 de minute revin părţilor “citire şi scriere”, ce cuprinde 25 de întrebări incluse în 5 însărcinări; 3-5 minute revin probei orale, reprezentată prin 4 însărcinări.

Ascultarea şi proba orală testează abilităţile de:

 • înţelegere a propoziţiilor simple despre obiectele din jur, precum ar fi: This is a chair. I like my school. ;
 • răspundere la întrebări personale pe teme, precum vârsta, familia, casa, etc.;
 • înţelegere a expresiilor simple de comunicare, cum ar fi How are you?, Thank you;
 • înţelegere a instrucţiunilor simple ale profesorului, folosite la lecţii Open your book, Listen to me.;
 • ascultare şi repetare după profesor a cuvintelor şi frazelor corespunzătoare nivelului;

Citirea şi scrierea testează abilităţile de:

 1. recunoaştere a literelor alfabetului englez;
 2. scriere a literelor alfabetului englez precum şi a cuvintelor simple şi numelui;
 3. citire a cuvintelor scurte şi simple, a denumirilor de animale, jucăriilor, hainelor;
 4. scriere a propoziţiilor simple despre sine şi familia sa;
 5. înţelegere a instrucţiunilor scrise care explică cum să fie îndeplinitun exerciţiu din manual;
 6. recunoaştere şi scriere a cuvintelor, frazelor şi propoziţiilor simple din texte, cărţi sau de pe tablă.

 http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/

Cambridge English – Movers (YLE Movers)
La nivelul „Movers” examenul-test durează 62 de minute: 20 de minute revin părţii “audiere” , care include 20 de întrebări repartizate în 4 însărcinări; 30 de minute revin părţilor citire şi scriere, care include 35 de întrebări repartizate în 6 însărcinări; 3-5 minute revin  probei orale reprezentată prin 6 însărcinări.

Ascultarea şi proba orală testează abilităţile de:

 1. exprimare a acordului sau dezacordului, folosind fraze corespunzătoare: I think so, You are right ;
 2. adresare a întrebărilor utilizînd expresii relevante, precum How much is? What’s the matter about?, etc.;
 3. înţelegere a conversaţiilor între membrii familiei sau între prieteni în propoziţii simple;
 4. adresare a întrebărilor şi răspundere la întrebări despre ce le place şi cum se simt;
 5. înţelegere a instrucţiunilor simple, precum : You must do this. Take off your coats, ;
 6. adresare a întrebărilor despre activităţile şcolare, temele de acasă, temele din clasă, vacanţe;

Citirea şi scrierea testează abilităţile de:

 1. înţelegere a propoziţiilor simple;
 2. scriere a propoziţiilor simple, folosind cuvintele date;
 3. înţelegere a istorioarelor simple şi textelor scurte, însoţite de imagini;
 4. scriere despre preferinţele personale în timpul liber, folosind cuvintele sugerate;
 5. înţelegere a semnelor şi notiţelor simple;
 6. continuare a unei istorioare sau a unui text în limba engleză sau completare a cuvintelor omise.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/

Cambridge English – Flyers (YLE Flyers)
La nivelul „Flyers” examenul-test durează 74 de minute: 25 de minute revin părţii „ascultare”, care include  25 de întrebări repartizate în 5 însărcinări; 40 deminute revin părţilor “citire şi scriere” care include 44 de întrebări repartizate în 7 însărcinări; 7-9 minute revin probei orale reprezentată prin 4 însărcinări.

Ascultarea şi proba orală testează abilităţile copilului de:

 1. exprimare în cazul în care nu înţelege informaţia folosind expresii relevante, precum Could you say it again, please?
 2. abordare a unei  probleme în termeni simpli;
 3. planificare a unei întâlniri cu prietenii;
 4. acordare a unui răspuns la învitaţii, sugestii, scuze şi solicitări;
 5. înţelegere a materialului auditiv şi video folosit în timpul lecţiilor;
 6. comunicare pe teme, precum sărbătoarea preferată.

 Citirea şi scrierea testează abilităţile de:

 1. înţelegere a unor texte mai lungi pe teme cotidiene, indifferent dacă toate cuvintele nu sunt cunoscute;
 2. scriere a unui mesaj scurt pe o carte poştală sau un email;
 3. exprimare a sentimentelor şi  argumentarea acestora prin propoziţii simple;
 4. scriere a dialogurilor scurte (în baza unor istorioare ilustrate);

compunere a unor istorioare în limba engleză folosind ideile, imaginile sau cuvintele sugerate.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/

Cambridge English – Key (KET) for Schools
Cambridge English – Key (KET) testeaza capacitatea candidatului de a se exprima în situaţii cotidiene uzuale şi de a înţelege informaţii scurte şi texte simple.
Examenul KEY este recomandat elevilor  de aproximativ 13 ani, care deţin un nivel elementar de cunoaştere a limbii engleze şi sunt capabili să înţeleagă ideile principale din texte simple, să comunice în situaţii familiare şi să poarte discuţii simple, pe teme uzuale.
În scala lingvistică europeană: Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei, examenul Cambridge în limba engleză KEY corespunde nivelui A2 din categoria Basic User.
Conţinutul şi abordarea probelor în examenul KEY for Schools fac referire la experienţa şi interesele elevilor din ciclul gimnazial.
Examenele Cambridge la limba engleză KET sau KEY for Schools presupun participarea candidaților la urmatoarele trei probe, bazate pe activități de tip:

 • Citire şi scriere;
 • Ascultare;
 • Proba orală.

Formatul examenului KEY:

Tip examinare Ascultare Citire & scriere   Proba orală
KEY 30 minute 70 minute 8-10 minute
KEY for Schools 30 minute 70 minute 8-10 minute

Urmare susţinerii examenului Cambridge English: Key, fiecare candidat primește un certificat recunoscut internațional, care atesta nivelul cunoștințelor acumulate. Acest certificat este recunoscut în întreaga lume, atât pentru aplicarea la studii în străinătate cât și pentru angajarea în câmpul muncii. Universitățile și angajatorii recunosc KEY drept calificare esențială de cunoaștere a limbii engleze.
Examenele Cambridge se numără printre cele mai cunoscute examene de evaluare a cunoștintelor de limbă cu un larg spectru de calificări pentru toate competențele lingvistice și:

 • se bazează pe însărcinări și situații realiste, astfel încât pregătirea pentru examene şi contribuie la dezvoltarea competențelor lingvistice necesare în viața de zi cu zi;
 • testează cu acuratețe și consistență toate cele patru aspecte ale limbii- scrisul, citirea, ascultarea și proba orală, precum și cunostințele referitoare la structura și modul de folosire a limbii;
 • are  impact pozitiv asupra procesului de învățământ;
 • promovează o atitudine corectă față de toți candidații, indiferent de naționalitate, etnie, gen.

Cambridge English – Key for schools este prevăzut pentru elevii care vor să demonstreze abilități de:

 1. înțelegere și utilizare a frazelor și expresiilor de bază în limba engleză;
 2. prezentarea răspunsurilor la întrebări generale privind detaliile personale;
 3. interacționare cu vorbitorii de limbă engleză , care vorbesc clar și nu prea rapid;
 4. scriere a notițelor simple.

Examenul constă din trei părți: citirea și scrierea 70 de minute – candidatii trebuie să înțeleagă texte simple scrise  din ziare, reviste, panouri, broșuri și  să producă în scris lucrări simple în limba engleză; ascultarea : 30 de minute – candidații trebuie să înțeleagă anunțuri și alte informații înregistrate, prezentate clar și nu prea repede; proba orală: 10 minute –  candidaţii susţin proba orală în perechi. Se testează abilitatea deinteractionare atât cu examinatorul, cât şi cu alt candidat, şi de exprimare a opiniilor proprii .

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/

Cambridge English – Preliminary (PET) for Schools

Examenul Cambridge English -Preliminary corespunde nivelului pre-intermediar și testează abilitățile lingvistice caracteristice vieții sociale și profesionale.
Examenul PET (Preliminary English Test) este recomandat candidaților cu vârsta de până la 18 ani, care dețin un nivel intermediar de cunoștințe în limba engleză și sunt capabili să le folosească.
În scala lingvistică europeană: Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei, examenul Cambridge în limba engleză PET corespunde nivelui B1 din categoria Independent User.
În urma examinării Cambridge English – Preliminary, candidații primesc un certificat recunoscut internațional, care atestă nivelul cunoștințelor acumulate. Acest certificat este recunoscut în toată lumea, atestând  nivelul intermediar al competentelor lingvistice la angajare în sectorul industrial, administrativ și de prestare a serviciilor.Este, de asemenea, acceptat de un şir larg de instituții de învățământ.

Cambridge English – Preliminary for Schools este conceput pentru elevii/ studenții care vor sa demonstreze aptitudini de:
*citire a textelor și articolelor simple în limba engleză;
* scriere a scrisorilor și email-urilor pe teme cotidiene;
* înțelegere a informației reale ;
*conștientizare a opiniilor și a stărilor de spirit în limba engleză vorbită și scrisă.
Conținutul și abordarea probelor în cadrul examenului PET for Schools au fost create în corespundere cu experienţa și interesele elevilor din ciclul gimnazial.

Examenele Cambridge la limba engleză PET și PET for Schools presupun participarea candidaților la următoarele trei probe:

 • Citirea şi scrierea;
 • Ascultarea;
 • Proba orală.

 Formatul examenelor PET:

Tip examinare Ascultarea Citirea & scrierea Proba orală
PET 35 minute 90 minute 10-12 minute
PET for Schools 35 minute 90 minute 10-12 minute

La susţinerea examenelor Cambridge English: Preliminary, candidații primesc un certificat recunoscut internațional, care atestă nivelul cunoștințelor acumulate.

Examenele Cambridge:

 • se bazează pe însărcinări și situații realiste, astfel încât pregătirea pentru examene să contribuie la dezvoltarea competenţelor lingvistice necesare în viaţa de zi cu zi;
 • testează cu acuratețe și consistență toate cele patru aspecte ale limbii- scrierea, citirea, ascultarea și proba orală, precum si cunoștințele referitoare la structura și modul de folosire a limbii;
 • are impact pozitiv asupra procesului de învățământ;
 • promovează o atitudine corectă faţă de toți candidații, indiferent de naționalitate, etnie, gen.

Cambridge English Preliminary este un test riguros și minuțios la nivelul B1 , care constă din 3 părți: citirea şi scrierea:  90 de minute – candidații trebuie să înțeleagă ideile principale din ziare, reviste, panouri și să folosească corect vocabularul și structurile lingvistice; ascultarea : 30 – 35 de minute – candidații trebuie să demonstreze abilităţi de înțelegere a unui șir de materiale auditive, inclusiv anunțuri și discuții pe teme cotidiene; proba orală : 10- 12 minute – candidații susţin proba orală în perechi. Se testează abilitatea de  interacționare atât cu examinatorul, cât şi cu alt candidat, si de exprimare a opiniilor proprii .

Toți candidații care susţin examenul Cambridge, primesc un Raport privind rezultatele obţinute la fiecare probă în parte.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/

Cambridge English – First (FCE) for Schools

Structura Examenului Cambridge English – First (FCE)
Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (75 de minute): Candidaţii trebuie să răspundă la 52 de întrebări bazate pe diferite tipuri de texte, demonstrând capacități de utilizare a gramaticii și a vocabularului limbii engleze.
 – Exprimarea scrisă (80 de minute): Candidaţii trebuie să realizaeze două sarcini: să scrie o scrisoare, un raport, un comentariu sau un eseu.
– Înțelegerea orală (40 de minute): Candidaţii trebuie să răspundă la 30 de întrebări bazate pe diferite tipuri de documente înregistrate.
– Exprimarea orală (14 minute): Această probă este susținută în pereche cu un alt candidat. Aceasta presupune demonstrarea capacităților de comunicare ale candidaţilor.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/

Cambridge English – Advanced (CAE)
Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (90 de minute): Candidaţii trebuie să răspundeă la 56 de întrebări bazate pe diferite tipuri de texte, demonstrând capacități de utilizare a gramaticii și vocabularului limbii engleze.
– Exprimarea scrisă (90 de minute): Candidaţii trebuie să realizeze două sarcini și să scrie o scrisoare, un raport, un comentariu sau un eseu.
Înțelegerea orală (40 de minute): Candidaţii trebuie să răspundă la 30 de întrebări bazate pediferite tipuri de documente înregistrate.
– Exprimarea orală (17 minute): Această probă estesusținută în perechi cu un alt candidat și trebuie să demonstreze capacitățile de comunicare ale candidaţilor.

Menţionăm  că examenele FCE și CAE, pe lângă faptul că vă scutesc de susținerea probei de limbă străină la bacalaureat, vă permit să candidați la universitățile anglofone din diferite țări sau chiar la o universitate franceză care susține cursurile în limba engleză fără a mai demonstra nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

Certificatele FCE și CAE sunt valabile pe viață, comparative cu alte teste propuse și recunoscute de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova. De asemenea, aceste diplome vă permit să justificați nivelul vostru de cunoaștere a limbii engleze pentru angajarea în cadrul diferitelor organizații internaționale.

Certificatele Cambridge English sunt recunoscute în peste 20.000 de instituții din întreaga lume.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

Cambridge English – Proficiency (CPE)
Obțineti un certificat la limba engleză nivel C2 (Proficiency – Advanced), cu valabilitate nelimitată. Este un certificat care atestă  nivelul de competenţă, important îndeosebi pentru candidaţii din domeniul filologic sau alte domenii în care se solicită nivelul de competenţă.Probele examenului CPE includ:
 – Citirea (90 de minute)
 – Scrierea (120 de minute)/Utilizarea limbii (90 de minute)
 – Ascultarea (45 de minute)
– Proba orală (14 minute)
Examenul CPE poate fi susținut de 2 ori pe an, în cadrul sesiunilor de iarnă și primăvară. Rezultatele sunt anunţate în decurs de  1 luna după susținerea examenului, iar certificatul este eliberat în decurs de 2 luni de la susținerea examenului.
Pentru mai multe informații despre examenul CPE și cursul de pregătire pentru examenul CPE, accesaţi pagina Şcolile Linguata sau linkul:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/