CAMBRIDGE

 

 

 

ENGLISH EXAM FOR SCHOOLS

http://www.cambridgeenglish.org/exams/for-schools/

Cambridge English: Young Learners (YLE)

Testarile YLE sunt special concepute pentru a evalua cunostintele copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 12 ani, intr-o maniera distractiva si motivanta in acelasi timp. Cele trei niveluri de dificultate sunt:

 • Cambridge English:Starters (YLE Starters)
 • Cambridge English:Movers (YLE Movers)
 • Cambridge English:Flyers (YLE Flyers)

In scala lingvistica europeana: Cadru Comun European de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei, examenele YLE sunt componente ale categoriei Basic User si corespondente urmatoarelor niveluri:

 • YLE Starters:nivel A1;
 • YLE Movers:nivel A1;

            YLE Flyers: nivel A2

Testarile YLE  reprezinta primii pasi spre alte Examene Cambridge, concepute pentru adolescenti-Cambridge English: Key for Schools si Cambridge English: Preliminary for Schools.

          La crearea testelor se atrage atentie deosebita  consecintelor folosirii testelor lingvistic de copiii cu virstele cuprinse intre 7 si 12 ani si  in acest scop urmatoarele domenii sunt analizate minutios:

  *curiculumul conceput prin abordare moderna si pedagogia copiilor, inclusiv cele mai recente manuale si alte materiale didactice;

  * dezvoltarea cognitiva a copiilor, precum si aptitudinile lingvistice specifice virstei date in limba materna;

 *influenta posibila a testelor asupra copiilor, analizind cit de potrivite si cunoscute sunt diferite tipuri de insarcinari si intrebari;

 * variatiile posibile intre diferite limbi si culturi:

         La probele de citire si compunere se atrage atentie sporita ortografiei.

Candidatii trebuie sa indeplineasca instructiunile atent, tinind cont de numarul de cuvinte indicat.Lucrarile scrise sunt transmise la Cambridge pentru verificare si rezultatele sunt primite peste aproximativ doua saptamini.

          Rezultatele sunt relatate astfel, incit sa asigure incurajare pozitiva copiilor.

Toti candidatii, care completeaza testele primesc un certificat, care scoate in evidenta cunostintele si aptitudinile, pe care le poseda copilul, si nu greselile lui sau ceea ce nu stie.

In urma examinarii YLE, fiecare candidat primeste un certificat notat cu maxim 15 scuturi.

 

Structura examinarilor YLE:

Testarea YLE presupune participarea candidatilor la urmatoarele trei probe:

 • Listening(ascultare);
 • Reading & Writing(citire si compunere);
 • Speaking(proba orala).

 

Formatul examinarilor YLE:

 

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
YLE Starters 20 minute 20 minutes 3-5 minute
YLE Movers 25 minute 30 minutes 5-7 minute
YLE Flyers 25 minute 40 minutes 7-9 minute

In urma examinarii YLE, fiecare candidat primeste un certificat notat cu maxim 15 scuturi.

 

 

Cambridge English:Starters(YLE Starters)

Testele au ca scop:

 • Folosirea limbii prin modele relevante şi semnificative;
 • Evaluarea exactă şi corectă a cunoştinţelor;
 • Prezentarea unei impresii pozitive despre testele internaţionale;
 • Încurajarea copiilor pentru a continua studiierea limbii străine.

 

La nivelul “Starter” examenul-test durează 45 minute:

 • 20 minute revin la audiere, ce cuprinde 20 întrebări incluse în 4 însărcinări.
 • 20 minute revin la citire şi scriere, ce cuprinde 25 întrebări incluse în 5 însărcinări.
 • 3-5 minute revin la exprimarea orală reprezentată prin 4 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile de:

 1. a înţelege propoziţii simple despre obiectele din jur, precum ar fi: This is a chair. I like my school. ;
 2. a răspunde la întrebări personale pe aşa teme ca vîrsta, familia, casa, etc.;
 3. a înţelege expresii simple de comunicare, cum ar fi How are you?, Thank you. şi a răspunde la ele;
 4. a înţelege instrucţiunile simple ale profesorului, folosite la lecţii Open your book, Listen to me.;
 5. a asculta şi a repeta după profesor cuvinte şi fraze potrivite nivelului său;

Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a recunoaşte literele alfabetului englez;
 2. a scrie literele alfabetului englez precum şi cuvinte simple şi numele său;
 3. a citi cuvinte scurte şi simple, denumiri de animale, jucării, haine;
 4. a scrie propoziţii simple despre sine şi familia sa;
 5. a înţelege instrucţiuni simple scrise care explică cum să îndeplinească un exerciţiu din manual;
 6. a recunoaşte şi copia cuvinte, fraze şi propoziţii simple din texte, cărţi sau de pe tablă.

 http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

La nivelul “Movers” examenul-test durează 62 minute:

 • 20 minute revin la audiere reprezentată de 20 întrebări incluse în 4 însărcinări.
 • 30 minute revin la citire şi scriere reprezentată de 35 întrebări incluse în 6 însărcinări.
 • 3-5 minute revin la comunicarea orală reprezentată prin 6 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile copilului de:

 1. a fi de acord sau a nu fi de acord cu cineva, folosind fraze corespunzătoare: I think so, You are right. ;
 2. a da întrebări utilizînd expresii speciale How much is? What’s the matter about?, etc.;
 3. a înţelege cînd cineva vorbeşte despre familie sau prieteni în propoziţii simple;
 4. a da întrebări şi a răspunde la întrebări despre ce le place şi cum se simt;
 5. a înţelege instrucţiunile simple date de profesor, precum ar fi: You must do this. Take off your coats, ;
 6. a da întrebări despre activităţile şcolare, temele de acasă, temele din clasă, vacanţe;

Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a înţelege propoziţii simple, cînd le citesc atent de cîteva ori;
 2. a scrie propoziţii simple, folosind cuvintele date;
 3. a înţelege istorioare simple şi texte scurte, însoţite de imagini;
 4. a scrie ce le place să facă în timpul liber, folosind cuvintele date;
 5. a înţelege semne şi notiţe simple;
 6. a continua o istorioară sau un text în engleză sau a completa cuvintele omise.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

La nivelul “Flyers” examenul-test durează 74 minute:

 • 25 minute revin la audiere reprezentată de 25 întrebări incluse în 5 însărcinări.
 • 40 minute revin la citire şi scriere reprezentată de 44 întrebări incluse în 7 însărcinări.
 • 7-9 minute revin la comunicarea orală reprezentată prin 4 însărcinări.

Audierea şi Exprimarea orală testează abilităţile copilului de:

 1. a spune că nu înţeleg ceva sau nu pot face ceva şi a cere ajutor, folosind expresii relevante Could you say it again, please?
 2. a vorbi despre o problemă în termeni simpli;
 3. a aranja o întîlnire cu prieteniii pentru a se juca, a face ceva împreună;
 4. a face şi a răspunde la învitaţii, sugestii, scuze şi rugăminţi;
 5. a înţelege materialul auditiv şi video folosit la lecţii;
 6. a vorbi pe scurt despre activităţile efectuate de exemplu despre sărbătoarea preferată.

 Citirea şi Scrisul testează abilităţile de:

 1. a înţelege texte mai lungi pe teme cotidiene , chiar şi dacă nu cunosc toate cuvintele;
 2. a scrie un mesaj scurt pe o carte poştală sau un email;
 3. a scrie despre cum se simt şi a argumenta prin propoziţii simple;
 4. a scrie dialoguri scurte (pentru istorioare ilustrate);
 5. a alcătui o istorioară în engleză folosind idei, desene sau cuvinte propuse de către profesor.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/

Cambridge English: Key (KET) for Schools

Cambridge English: Key (KET) testeaza capacitatea candidatului de a se exprima in situatii cotidiene uzuale si de a intelege informatii scurte si texte simple.

Examenul KEY este recomandat elevilor in jurul varstei de 13 ani, care detin un nivel elementar de cunoastere a limbii engleze si sunt capabili sa inteleaga ideile principale din texte simple, sa comunice in situatii familiare si sa poarte conversatii simple, pe teme uzuale.

In scala lingvistica europeana: Cadru Comun European de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei, examinarea Cambridge in limba engleza KEY corespunde nivelui A2 din categoria Basic User.

Continutul si abordarea probelor in examenul KEY for Schools fac referire la experienta si interesele elevilor din ciclul gimnazial

Structura examinarilor KEY si KEY for schools:

Examinarile Cambridge in limba engleza KEY si KEY for Schools presupun participarea candidatilor la urmatoarele trei probe, bazate pe activitati de tip:

 • Reading & Writing(citire si compunere);
 • Listening(ascultare);
 • Speaking(proba orala).

Formatul examinarilor KEY:

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
KEY 30 minute 70 minutes 8-10 minute
KEY for Schools 30 minute 70 minutes 8-10 minute

In urma examinarii Cambridge English: Key, fiecare candidat primeste un certificat cu recunoastere internationala, care atesta nivelul cunostintelor acumulate.

Acest certificat este recunoscut in intreaga lume , atit pentru studii cit si pentru afaceri. Universitatile si angajatorii recunosc KEY drept calificare esentiala de cunoastere a limbii engleze

          Examenele Cambridge se numara printre cele mai cunoscute examene de evaluare a cunostintelor de limba cu un larg spectru de calificari pentru toate competentele lingvistice..

Examenele Cambridge :

 • se bazeaza pe insarcinari si situatii realiste, astfel incit pregatirea pentru examene contribuie la dezvoltarea competentelor lingvistice necesare in viata de zi cu zi.
 • Testeaza cu acurateta si consistenta toate cele patru aspecte ale limbii- scrisul, citirea, audierea si proba orala, precum si cunostintele referitoare la structura si modul de folosire a limbii.
 • Se straduie sa exercite  un impact pozitiv asupra procesului de invatamint.
 • Promoveaza o atitudine corecta fata de toti candidatii, indiferent de nationalitate, etnie, gen.

Cambridge English: Key for schools este prevazut pentru elevii care vor sa demonstreze abilitati de:                                                                                            1. a intelege si folosi fraze si expresii de baza in limba engleza;

 1. a se prezenta si a raspunde la intrebari generale privind detalii personale ;
 2. a interactiona cu vorbitorii de limba engleza , care vorbesc clar si nu prea rapid;
 3. a scrie notite simple, nu prea lungi.

Cambridge English: Key for schools este un test riguros si minutios la nivelul A2, care cuprinde cele patru aspecte ale limbii- citire, scriere, audiere si proba orala. Cambridge English: Key for schools ajuta candidatilor sa dezvolte competentele lingvistice necesare pentru a comunica  efectiv in limba engleza in diferite situatii reale.

  Examenul consta din trei parti.

 • Citire si Comunicare ( Reading & Writing): 70 minute;

Candidatii trebuie sa inteleaga texte simple scrise  din ziare, reviste, panouri, brosuri si  sa produca in scris lucrari simple in engleza.

 1. Ascultare ( Listening ): 30minute;

   Candidatii trebuie sa inteleaga anunturi si alte informatii inregistrate, presentate intr-o limba clara si nu prea rapida.                               

 1. Proba Orala (Speaking ): 10minute

  Candidatii trec proba orala in perechi. Se testeaza abilitatea de a interactiona atit cu examinatorul, cit si cu alt candidat, si de a-si expune opiniile proprii .

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Examinarea Cambridge English: Preliminary corespunde nivelului pre-intermediar si testeaza abilitatile lingvistice caracteristice vietii sociale si profesionale.

Examenul PET (Preliminary English Test) este recomandat candidatilor cu varsta de pana la 18 ani, care detin un nivel intermediar de cunostinte in limba engleza si sunt capabili să le foloseasca.

In scala lingvistica europeana: Cadru Comun European de Referinta pentru Limbi a Consiliului Europei, examinarea Cambridge in limba engleza PET corespunde nivelui B1 din categoria Independent User.                                                                                     

In urma examinarii Cambridge English: Preliminary, candidatii primesc un certificat cu recunoastere internationala, care atesta nivelul cunostintelor acumulate.Acest certificat este recunoscut in toata lumea ca dovada a nivelului intermediar al competentelor lingvistice la angajare in sectorul industrial, administrativ si de prestare a serviciilor.Este deasemenea acceptat de un larg sir de institutii de invatamint.

Cambridge English: Preliminary for Schools este conceput pentru elevii/ studentii care vor sa demonstreze aptitudini de :

    *citire a textelor si articolelor simple in limba engleza;

    * scriere de scrisori si emailuri pe teme cotidiene;

    * intelegere a informatiei reale ;

    *constientizare a opiniilor si a starilor de spirit in Engleza vorbita si scrisa.

 

Continutul si abordarea probelor in examenul PET for Schools au fost create conform experientei si intereselor elevilor din ciclul gimnazial.

Structura examinarilor PET si PET for schools:

Examinarile Cambridge in limba engleza PET si PET for Schools presupun participarea candidatilor la urmatoarele trei probe;

 • Reading & Writing(citire si compunere)
 • Listening(ascultare);
 • Speaking(proba orala).

 

Formatul examinarilor PET:

Tip examinare Listening Reading & Writing Speaking
PET 35 minute 90 minutes 10-12 minute
PET for Schools 35 minute 90 minutes 10-12 minute

In urma examinarii Cambridge English: Preliminary, candidatii primesc un certificat cu recunoastere internationala, care atesta nivelul cunostintelor acumulate.

Examenele Cambridge :

 • se bazeaza pe insarcinarin si situatii realiste, astfel incit pregatirea pentru examene contribuie la dezvoltarea competentelor lingvistice necesare in viata de zi cu zi.
 • testeaza cu acurateta si consistenta toate cele patru aspecte ale limbii- scrisul, citirea, audierea si proba orala, precum si cunostintele referitoare la structura si modul de folosire a limbii.
 • exercita un impact pozitiv asupra procesului de invatamint.
 • promoveaza o atitudine corecta fata de toti candidatii, indiferent de nationalitate, etnie, gen.

Cambridge English: Preliminary este un test riguros si minutios la nivelul B1 , care consta din 3 parti.

 • Citire si Comunicare ( Reading & Writing):  90 minute;

Candidatii trebuie sa inteleaga ideile principale din ziare, reviste, panouri si  sa foloseasca corect vocabularul si structurile lingvistice.

 1. Ascultare ( Listening ): 30- 35 minute;

   Candidatii trebuie sa poata urmari si intelege un sir de materiale auditive, inclusiv anunturi si discutii pe teme cotidiene ;

 1. Proba Orala (Speaking ): 10- 12 minute

  Candidatii trec proba orala in perechi. Se testeaza abilitatea de a interactiona atit cu examinatorul, cit si cu alt candidat, si de a-si expune opiniile proprii .

Toti candidatii  care iau testul, primesc Statement of Results –raport privind rezultatele la fiecare proba in parte.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/

Cambridge English: First (FCE) for Schools

 

 Structura Examenului Cambridge English: First (FCE)

1. Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (75 minute):

Trebuie să răspundeți la 52 de întrebări ce țin de diferite tipuri de texte, demonstrând capacitățile voastre de utilizare a gramaticii și a vocabularului limbii engleze.

2. Exprimarea scrisă (80 minute):

Trebuie să realizați două sarcini și să scrieți o scrisoare, un raport, un comentariu sau eseu.

3. Înțelegerea orală (40 minute):

Trebuie să răspundeți la 30 de întrebări ce țin de diferite tipuri de documente înregistrate.

4. Exprimarea orală (14minute):

această probă o veți susține împreună cu un alt candidat și trebuie să demonstrați capacitățile voastre de comunicare.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

1. Înțelegerea scrisă și utilizarea limbii (90 minute):

Trebuie să răspundeți la 56 de întrebări ce țin de diferite tipuri de texte, demonstrând capacitățile voastre de utilizare a gramaticii și vocabularului limbii engleze.

2. Exprimarea scrisă (90 minute):

Trebuie să realizați două sarcini și să scrieți o scrisoare, un raport, un comentariu sau eseu.

3. Înțelegerea orală (40 minute):

Trebuie să răspundeți la 30 de întrebări ce țin de diferite tipuri de documente înregistrate.

4. Exprimarea orală (17 minute):

Această probă o veți susține împreună cu un alt candidat și trebuie să demonstrați capacitățile voastre de comunicare.

Vă amintim că examenele FCE și CAE, pe lângă faptul că vă scutesc de susținerea probei de limbă străină la bacalaureat, vă permit să candidați la universitățile anglofone din diferite țări sau chiar la o universitate franceză care susține cursurile în limba engleză fără a mai demonstra nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

FCE și CAE sunt valabile pe viață, contrar altor teste propuse și recunoscute de Ministerul Educației din Republica Moldova. De asemenea, aceste diplome vă permit să justificați nivelul vostru de cunoaștere a limbii engleze pentru angajarea în cadrul diferitelor organizații internaționale.

Examenele Cambridge English sunt recunoscute de peste 20.000 de instituții din întreaga lume.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

Cambridge English: Proficiency (CPE)

http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/